TƯ VẤN THỦ TỤC KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ NHÀ ĐẤT THEO DI CHÚC 

I. TÀI SẢN THEO DI CHÚC ĐƯỢC PHÂN CHIA THEO THỨ TỰ NHƯ SAU:

Bước 1: Đầu tiên xem xét tính hợp lệ của Di chúc

 • Di chúc có được công chứng chứng thực hợp pháp không?

 • Tài sản thừa kế theo Di chúc còn thuộc quyền sở hữu của người để lại Di chúc không?

Bước 2: Xem xét việc có người thừa kế không phụ thuộc vào di chúc hay không. 

Theo quy định tại Điều 644 bộ luật dân sự 2015 “Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

 • a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;
 • b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.”

Nếu có thì những người nêu trên không có tên trong Di chúc vẫn được hưởng thừa kế được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật.

Bước 3: Phần di sản còn lại sẽ được phân chia theo nội dung của di chúc

rường hợp thừa kế theo di chúc mà trong di chúc không xác định rõ phần di sản được hưởng của từng người. Thì những người thừa kế muốn quyền sử dụng đất được chia cụ thể cho từng người, mỗi người có quyền sử dụng riêng thì sẽ lập văn bản thỏa thuận phân chia di sản.

THỦ TỤC KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ THEO DI CHÚC

Bước 1: Tường trình nhân thân của Người để lại di chúc.

Một trong các người thừa kế tài sản đứng ra khai trình về nhân thân của Người để lại di chúc bao gồm:

 • Cha, mẹ của Người để lại di chúc;
 • Vợ hoặc chồng của Người để lại di chúc;
 • Các con của Người để lại di chúc;
 • Người được hưởng thừa kế không phụ thuộc vào Di chúc;
 • Người được hưởng thừa kế theo Di chúc;

Để chứng minh mối quan hệ nhân thân nêu trên, người tường trình nhân thân cần xuất trình các giấy tờ sau:

 • Cha, mẹ của Người để lại di chúc (Giấy khai sinh của Người để lại di chúc);
 • Vợ hoặc chồng của Người để lại di chúc (Giấy chứng nhận kết hôn của Người để lại di chúc);
 • Các con của Người để lại di chúc (Giấy khai sinh của con của Người để lại di chúc);

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tường trình nhân thân, thông tin về khai trình nhân thân sẽ được niêm yết và xác minh tại UBND phường/ xã nơi có nhà đất thừa kế.

Bước 2: Khai nhận di sản thừa kế theo di chúc

Người nhận di sản thừa kế theo di chúc cần chuẩn bị các giấy tờ sau để tiến hành khai nhận di sản thừa kế theo di chúc tại Phòng công chứng:

 •  Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản của người để lại di sản;

 •  Giấy chứng tử của người/những người để lại di sản.

 •  CMND/căn cước công dân/hộ chiếu, hộ khẩu của những người thừa kế còn sống tại thời điểm làm thủ tục.

 •  Bản sao hoặc bản gốc di chúc;

 • Giấy chứng nhận kết hôn của Người để lại di chúc;

 • Giấy khai sinh của con của Người để lại di chúc; 

 • Trường hợp có các nghĩa vụ tài sản và các khoản chi phí liên quan đến thừa kế phải được thanh toán như thì cần có các giấy tờ, tài liệu liên quan về việc có nghĩa vụ tài sản, việc đã thanh toán hay chưa thanh toán các nghĩa vụ tài sản này.

 • Phòng công chứng sẽ lập Văn bản khai nhận di sản thừa kế cho những người được thừa kế, tên của những người được thừa kế sẽ được ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà.

 • Trong trường hợp có người thừa kế tặng cho hoặc từ chối quyền thừa kế di sản thì các người thừa kế còn lại sẽ được hưởng di sản thừa kế.  

Bước 3: Đăng bạ sang tên nhà đất là di sản thừa kế.

Sau khi thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế hoặc phân chia di sản thừa kế, người thừa kế quyền sử dụng đất tiến hành nộp hồ sơ đăng bạ sang tên tại Văn phòng đăng ký đất đai để đăng bạ sang tên cho người được thừa kế.

Bước 4: Khai thuế nhận di sản thừa kế.

Văn phòng đăng ký đất đai sẽ phát hành Phiếu chuyển hồ sơ qua cơ quan thuế để tiến hành khai thuế (hoặc tuỳ theo từng địa phương, có bộ phận một cửa thì tiến hành khai thuế cùng lúc với nộp hồ sơ đăng bạ sang tên).

Trường hợp được miễn thuế do được thừa kế nhà đất thì vẫn tiến hành khai thuế nhưng không đóng tiền thuế.

Trường hợp không được miễn thuế do được thừa kế nhà đất thì tiến hành khai thuế và đóng tiền thuế.

Xem link bài: Ai được miễn đóng thuế do được thừa kế nhà đất

Bước 5: Nhận bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Sau khi khai thuế và đóng thuế thừa kế thì Người được thừa kế được nhận bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thời gian khai nhận di sản thừa kế và đăng bạ sang tên: 35-45 ngày.