I. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân hoặc Giấy xác nhận độc thân

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là giấy tờ xác định tình trạng của một cá nhân đã kết hôn hay chưa kết hôn hoặc đã ly hôn hoặc vợ/chồng đã chết. 

Là văn bản do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, nơi người yêu cầu thường trú cấp. 

II. Tại sao phải cần Giấy xác nhận độc thân?

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là giấy tờ nhân thân dùng để xác nhận tại thời điểm xin cấp, người yêu cầu đang có tình trạng hôn nhân thế nào: Chưa đăng ký kết hôn với ai hay đã ly hôn hoặc đang trong mối quan hệ hôn nhân với người khác…

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được sử dụng để  kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài hoặc sử dụng vào mục đích khác. Điểm c khoản 2 Điều 5 Luật Hôn nhân và gia đình cấm người đang có vợ, đang có chồng mà kết hôn với người khác. Do đó, khi thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn thì bắt buộc phải nộp thêm giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để loại trừ khả năng việc kết hôn này vi phạm pháp luật.

Ngoài mục đích kết hôn, khi thực hiện các thủ tục khác như mua bán tài sản (xác định tài sản chung, tài sản riêng),… công dân cần phải cung cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

III. Hồ sơ gồm có:

  • Tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (theo mẫu): vui lòng tải mẫu tại đây.
  • CCCD/CMND/Hộ chiếu: Bản photo.
  • Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cũ. Lưu ý: Đối với người chưa đăng ký kết hôn, cần có Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân từ năm 18 tuổi cho đến thời điểm hiện tại, nếu đã chuyển hộ khẩu thường trú nhiều lần thì phải có Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của UBND xã/ phường nơi có hộ khẩu trước đây cấp, thời gian xác nhận tình trạng hôn nhân phải nối tiếp và liên tục nhau.
  • CMND/CCCD/Hộ chiếu: Trong trường hợp xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân với mục đích đăng ký kết hôn với vợ/ chồng (bản pho to ).
  • Đối với trường hợp người yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã có vợ, chồng, nhưng đã ly hôn hoặc người kia chết, thì phải xuất trình trích lục Bản án/Quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án về việc ly hôn hoặc bản sao Giấy chứng tử (nếu vợ/ chồng đã mất).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

IV. Nơi thực hiện:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND xã/phường nơi thường trú.

V. Thời gian thực hiện:

Trong ngày làm việc, nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không quá 03 ngày.

VI. Các lưu ý khác:

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân chỉ có giá trị sử dụng trong vòng 06 tháng kể từ ngày cấp, sau 06 tháng cá nhân muốn sử dụng phải yêu cầu cấp lại giấy mới.

Việc cá nhân chuyển nơi cư trú muốn xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân bắt buộc phải xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ở nơi cư trú cũ rồi mới xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ở nơi cư trú mới.