THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

BƯỚC

THỦ TỤC

THỜI GIAN

CƠ QUAN GIẢI QUYẾT

KẾT QUẢ

1

Người Việt Nam xin cấp giấy xác nhận độc thân

03 ngày

UBND xã/ phường tại nơi người Việt Nam cư trú

Giấy xác nhận độc thân

2

Hợp pháp hoá lãnh sự giấy xác nhận độc thân của người Nước ngoài tại Việt Nam hoặc tại Đại sứ quán VN tại Hoa Kỳ

05 ngày

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam hoặc Đại sứ quán VN tại Hoa Kỳ

Giấy xác nhận độc thân được hợp pháp hoá lãnh sự

3

Dịch công chứng giấy xác nhận độc thân của người Nước ngoài ra tiếng Việt

03 ngày

Phòng tư pháp hoặc Phòng công chứng

Bản dịch tiếng Việt giấy xác nhận độc thân

4

Khám sức khoẻ tâm thần

01 ngày

Bệnh viện

Giấy xác nhận tình trạng tâm thần

5

Nộp hồ sơ đăng ký kết hôn và phỏng vấn 

15 ngày

UBND quận/ huyện nơi người VN cư trú

Biên nhận hồ sơ

6

Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn

01

UBND quận/ huyện nơi người VN cư trú

Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn

7

Chứng nhận lãnh sự Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn

03 ngày

Sở Ngoại vụ 

Con dấu của Sở Ngoại vụ

8

Dịch Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn sang tiếng Anh

02 ngày

Phòng tư pháp hoặc Phòng công chứng

Bản dịch

9

Nộp hồ sơ xin visa tại Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam

Theo lịch của ĐSQ

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam

Online hoặc bưu điện

10

Chờ ngày phỏng vấn

Theo lịch của ĐSQ

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam

Giấy hẹn phỏng vấn
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KẾT HÔN VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

STT

TÊN GIẤY

SỐ LƯỢNG

LOẠI

GHI CHÚ

ĐÃ CHUẨN BỊ

1

Tờ khai Đăng ký kết hôn theo mẫu

01

Bản chính

ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM

2

Ảnh 3x4

02

Bản chính

3

CMND

01

Sao y và Bản chính

4

Sổ Hộ khẩu, Sổ Tạm trú

01

Sao y và Bản chính

Sao y cả cuốn

5

Giấy xác nhận tình trạng tâm thần

01

Sao y và Bản chính

6

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

01

Sao y và Bản chính

Có thời hạn trong vòng 06 tháng gần nhất

ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

7

Ảnh 3x4

02

Bản chính8

Passport

01

Sao y và Bản chính

Sao y cả cuốn

9

Giấy Tạm trú (nếu có)

01

Sao y và Bản chính

10

Giấy xác nhận tình trạng tâm thần

01

Sao y và Bản chính

11

Các giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân và đủ điều kiện đăng ký kết hôn do cơ quan có thẩm quyền ở đất nước của người nước ngoài cấp

01

Sao y và Bản chính

Đã được dịch thuật công chứng

 

HỒ SƠ KHÁM XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG TÂM THẦN

STT

Giấy tờ

Loại

Số Lượng

1

Tờ khai ĐKKH đã được 2 bên ký

Bản chính

01

2

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của người chồng

Bản chụp

01

3

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của người vợ

Bản chụp

01

4

CMND người Việt Nam

(Bản chính và bản chụp)

01

5

Passport Người nước ngoài

(Bản chính và bản chụp)

01

6

Ảnh 3x4 của người chồng

Bản chính

05

7

Ảnh 3x4 của người vợ

Bản chính

05