Theo quy định tại điểm e, Khoản 2, Điều 6 Nghị định 46/2016 thì Người điều khiển xe gắn máy vi phạm quy định về sử dụng còi, đèn chiếu xa trong đô thị, khu đông dân cư từ 22h đến 5h hôm sau sẽ bị xử phạt hành chính với mức xử phạt với mức phạt tiền từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng.