Điểm g, Khoản 2, Điều 5 Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt quy định:

  • Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với hành vi dừng xe, đỗ xe trên phần đường xe chạy ở đoạn đường ngoài đô thị nơi có lề đường rộng; dừng xe, đỗ xe không sát mép đường phía bên phải theo chiều đi ở nơi đường có lề đường hẹp hoặc không có lề đường; dừng xe, đỗ xe ngược với chiều lưu thông của làn đường; đỗ xe trên dốc không chèn bánh; mở cửa xe, để cửa xe mở không bảo đảm an toàn;

Như vậy việc mở cửa xe ô tô và để cửa xe ô tô mở không đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền lên đến 400.000 đồng.