Trong vấn đề này thì theo quy định tại Điều 105 Bộ luật Tố tụng hình sự 2003 cho phép người bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố trước khi mở phiên tòa sơ thẩm và phải trên cơ  sở tự nguyện thì vụ án sẽ được đình chỉ.

Tuy nhiên ở đây nếu con bạn là người thành niên và đầy đủ năng lực hành vi thì con bạn là người rút đơn yêu cầu khởi tố. Còn trong trường hợp con bạn chưa thành niên, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất thì người đại diện hợp pháp sẽ là người làm thủ tục này.