Theo quy định tại Điều 46 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 thì:

  • Các cơ quan tiến hành tố tụng:
    • Tòa án nhân dân.
    • Viện kiểm sát nhân dân.
  • Những người tiến hành tố tụng:
    • Chánh án Tòa án, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án.
    • Viện trưởng Viện kiểm sát, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên.