LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Vợ chồng viết chung đơn thuận tình ly hôn nhưng sau đó một người không đến Tòa án thì việc ly hôn được giải quyết như thế nào?

Vợ chồng cùng viết chung một đơn thuận tình ly hôn thì được coi là đồng nguyên đơn. Do đó, trong qua trình giải quyết ly hôn, một người không đến Tòa án theo giấy mời của Tòa án, cố tình lẩn tránh thì Tòa án sẽ hỏi ý kiến của người còn lại về việc có tiếp tục xin ly hôn nữa không, nếu người còn lại vẫn giữ ý kiến xin ly hôn thì Tòa án tiếp tục giải quyết vụ án theo thủ tục chung như trường hợp ly hôn theo yêu cầu của một bên, trường hợp người còn lại không có yêu cầu ly hôn nữa thì Tòa án ra quyết định đình chỉ vụ án.

Hỏi đáp Ly Hôn