LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Trường hợp người có thẻ BHYT đi khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế không ký hợp đồng KCB BHYT, hoặc không đủ thủ tục theo quy định thì có được quỹ BHYT thanh toán không và mức thanh toán như thế nào ?

Người tham gia BHYT khi đi KCB tại cơ sở y tế không ký hợp đồng KCB BHYT, không đủ thủ tục theo quy định, người có thẻ BHYT tự thanh toán chi phí với bệnh viện và được Quỹ BHYT thanh toán theo chi phí thực tế của các dịch vụ trong phạm vi được hưởng theo quy định nhưng không quá các mức sau (Khoản 2, Điều 9, Thông tư 09):

 1. Một đợt điều trị ngoại trú:
  • Bệnh viện từ hạng III trở xuống 55.000 đồng.
  • Bệnh viện hạng II 120.000 đồng.
  • Bệnh viện hạng I và hạng đặc biệt 340.000 đồng.
 2. Một đợt điều trị nội trú: 
  • Bệnh viện từ hạng III trở xuống 450.000 đồng.
  • Bệnh viện hạng II 1.200.000 đồng.
  • Bệnh viện hạng I và hạng đặc biệt 3.600.000 đồng.
Hỏi đáp Lao Động