LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Trường hợp nào thì bị xóa đăng ký thường trú? Cơ quan có thẩm quyền xóa đăng ký thường trú?

 • Người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị xoá đăng ký thường trú:
  • Chết, bị Toà án tuyên bố là mất tích hoặc đã chết.
  • Được tuyển dụng vào Quân đội nhân dân, Công an nhân dân ở tập trung trong doanh trại.
  • Đã có quyết định huỷ đăng ký thường trú quy định tại Điều 37 của Luật này.
  • Ra nước ngoài để định cư.
  • Đã đăng ký thường trú ở nơi cư trú mới; trong trường hợp này, cơ quan đã làm thủ tục đăng ký thường trú cho công dân ở nơi cư trú mới có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ quan đã cấp giấy chuyển hộ khẩu để xoá đăng ký thường trú ở nơi cư trú cũ.
 • Cơ quan có thẩm quyền xoá đăng ký thường trú:
  • Đối với thành phố trực thuộc trung ương thì Công an huyện, quận, thị xã.
  • Đối với tỉnh thì Công an xã, thị trấn thuộc huyện, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Hỏi đáp Dân Sự