LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

TRANH CHẤP LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH ĐỘC LẬP CỦA ĐIỀU KHOẢN TRỌNG TÀI

PHIM QUYẾT SỐ 1


TRANH CHẤP LIÊN QUAN ĐẾN

LẬP KỸ THUẬT TẠO DỰNG TÀI LIỆU

Các bên:

Nguyên đơn: Người bán Đức

Đơn vị: Người mua Rumani

Các vấn đề được cập nhật:

  • Tài khoản quan trọng
  • Ảnh hưởng của bảo mật điều khoản tới đồng hợp tác hiệu lực và quan trọng của điều khoản

Summary Service:

PHIM LÀM TÁC GIẢ

Đơn nguyên và Đơn vị đã ký một Thoả thuận (hợp đồng) trong đó có chứa một bảo mật điều khoản với nội dung như sau “Thoả thuận này sẽ có giá trị sau khi tín hiệu được mở”.

Đơn hàng, sau khi được lãnh đạo Chính phủ để mở tín dụng thư, yêu cầu Nguyên đơn hàng ngay trước khi tín hiệu được mở. Đơn nguyên thực hiện giao hàng theo yêu cầu này của Đơn bị.

Sau khi thực hiện toàn bộ các nghĩa vụ trong hợp đồng mà chỉ được thanh toán một phần tiền hàng, Nguyên đơn khởi động sự kiện trọng tài yêu cầu Đơn vị thanh toán ghi chú số tiền còn lại.

Đơn không chấp nhận thẩm quyền của tài khoản quan trọng với lập luận rằng vì bảo mật tài khoản (công việc mở tín hiệu) đã không được thực hiện, nên hợp đồng coi như không có hiệu lực và tài khoản quan trọng, vì thế, cũng không có hiệu lực.

Phán quyết tài quan trọng:

Đề tài gây nhiều tranh cãi nhất trong điều kiện này là khi điều kiện bảo lưu quy định trong đồng chính không được thỏa mãn, đồng trở nên vô hiệu thì đồng vô hiệu có kéo theo sự vô hiệu của điều khoản tài khoản quan trọng hay không.

Trên thực tế thỏa thuận về tài khoản quan trọng thường có thể hiện đơn giản dưới dạng thức một tài khoản quan trọng và được đưa vào hợp đồng thương mại (như hợp đồng mua bán hàng hóa, mua bán bản quyền, vận chuyển …) . Thực tế, tài khoản quan trọng có thể được hiểu là “một hợp đồng trong một hợp đồng”.

Chúng ta không nên chuyển đổi tài khoản quan trọng với đồng chính mà nó chiếu tới. By here is hai loại thỏa mãn có phương pháp hoàn toàn khác nhau đối tượng: Điều khoản quan trọng của tài khoản xác định thủ tục tố tụng sẽ được áp dụng trong trường hợp có tranh chấp nhận phát sinh giữa các bên và Hợp đồng dịch vụ chính quy và quyền lợi của các bên. The important account information has a single level set up theestestation for a contract. This this account is not effect by the modi vô hiệu của đồng chính. Nói một cách khác, vô hiệu của đồng chính không thể ảnh hưởng tới hệ thống xử lý tố tụng bằng trọng tài.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là hợp đồng chính không có ảnh hưởng gì tới điều khoản trọng tài. Có những lý do vô hiệu có tác động tới cả hai thoả thuận trên như vi phạm nguyên tắc tự nguyện khi ký kết hoặc sự không có năng lực trong ký kết hợp đồng của các bên.

Về mặt pháp lý, Điều 343 Luật dân sự của Rumani (luật được chọn để điều chỉnh hợp đồng) có quy định: “Hiệu lực của điều khoản trọng tài độc lập với hiệu lực của hợp đồng chứa đựng nó”.

Thực tế, hợp đồng vấn đề trong công việc này có hiệu lực hay không cũng phải xem lại bởi theo thỏa thuận mới giữa hai bên (Đơn yêu cầu và Nguyên đơn chấp nhận yêu cầu đó), giao hàng được thực hiện tiến hành trước khi tín hiệu được mở, tức là không còn bảo mật nữa. Tuy nhiên, trong công việc này, ủy ban trọng tài chỉ có nhiệm vụ xem xét các tài khoản quan trọng trong hợp đồng có hiệu lực hay không. Với lập luận rằng ” vì thỏa mãn tài chính là một thỏa thuận độc lập nên mặc dù hợp đồng chính được tác động bởi bảo mật điều khoản, nhưng thỏa thuận vẫn không hề bị ảnh hưởng bởi nói bảo mật trên “, tài khoản quan trọng quyết định mình có thẩm quyền giải quyết và bác yêu cầu của đơn bị.

Bài viết Tư Vấn Hợp Đồng