LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

TRANH CHẤP LIÊN QUAN ĐẾN THƯ TÍN DỤNG KHÔNG HUỶ NGANG

PHIM QUYẾT SỐ 27

TRANH CHẤP LIÊN QUAN ĐẾN THƯ TÍN DỤNG  

KHÔNG HUỶ NGANG

Các bên:

Nguyên đơn: Công ty Tây Ban Nha

Đơn vị: Ngân hàng Cô-oét

Các vấn đề được cập nhật:

  • Pick up the row
  • Định nghĩa và cách hiểu “Tín hiệu thư không xóa ngang”

Summary Service:

Nguyên đơn, với tư cách là bên nhận ủy thác cho một công ty khác Tây Ban Nha, đã bán một sản phẩm lương thực cho một công ty Cô-oét. Về phần mình, vào ngày 1 tháng 7 năm 1978, Công ty Cô-oét đã mở tại ngân hàng của mình một tín hiệu không xóa ngang và chuyển sang giá trị 76,244 đô la Mỹ cho công ty ủy thác Tây Ban Nha thụ hưởng qua một ngân hàng Tây Ban Nha.

Hàng sẽ được giao thành hai chuyến, mỗi người cách nhau 20 ngày sớm nhất là vào ngày 20 tháng 9 năm 1978. Tiền hàng cũng được thanh toán hai lần. Hàng giao theo giá C&F và áp dụng Quy tắc và Thực hiện hệ thống nhất về chứng chỉ tín dụng của ICC  (bản sửa đổi năm 1974).

Có hai điều kiện được quy định cho tín hiệu thư. Thứ nhất, Ngân hàng Tây Ban Nha sẽ tiến hành thanh toán khi nhận được một bộ đầy đủ các đơn vị đường biển đã được xếp hạng hoàn chỉnh. Thứ hai, Ngân hàng Tây Ban Nha sẽ phải chờ giấy phép để Ngân hàng Cô-oét (Bị đơn) cấp. This License will be level after the message of the Cong ty Cô-oét (Người mua) rằng họ đã nhận hàng và hàng hóa đã được cơ quan y tế Cô-oét chấp nhận. Ngày 30 tháng 9 năm 1978, Ngân hàng Cô-oét đã sửa đổi lại điều kiện 2 rằng Ngân hàng sẽ cấp giấy phép trong vòng 75 ngày kể từ ngày nhận đơn đường biển với điều kiện là hàng đã được nhận bởi người open the signal and is the Quan Y tế của phủ chính Cô-oét chấp nhận “ mà không có ý kiến ​​chấp nhận người được hưởng lợi (Nguyên đơn) .

Ngày 25 tháng 11 năm 1978, Ngân hàng Tây Ban Nha đã gửi chứng từ của chuyến hàng thứ hai cho Đơn vị (Ngân hàng Cô-oét) và bị đơn từ đăng ký với thời gian giữa hai chuyến giao dịch Quá 20 ngày. Ngân hàng Tây Ban Nha đã không chấp nhận điều này.

Do vậy Ngân hàng Cô-oét đã thuyết phục người mua Cô-oét chấp nhận điều lệ không đúng, nhưng đồng thời Công ty Cô-oét vẫn chờ đợi sự chấp nhận lô hàng của Bộ Y tế Cô-oét, cơ quan mà công ty Cô-oét nộp đơn xin kiểm tra hàng.

Hai ngày sau, ngày 13 tháng 2 năm 1979, Đơn vị thông báo rằng người mua Cô-oét từ bỏ hàng vì Cơ quan Y tế tại cửa hàng đã cấp giấy chứng nhận hàng hóa sẽ hết hạn sử dụng trong hai tháng nữa.

Ngân hàng Tây Ban Nha đã lập luận rằng giấy chứng nhận của Cơ quan y tế đã không bỏ hàng. Đơn vị vẫn giữ nguyên điểm của mình và lập luận rằng: lô hàng vẫn chưa được thực hiện bởi người mua (Công ty Cô-oét) và điều này được định nghĩa sau đó bằng tuyên bố “theo thông tin, hàng thực phải đủ tin cậy để lưu kho trong vòng 12 tháng “.

Trong đơn kiện gửi trọng tài Nguyên đơn tuyên bố rằng được thực hiện từ giấy chứng nhận là không hợp thức và yêu cầu được thanh toán tiền điện tử 38.122 đô la mỹ cộng suất hàng năm 13% tính từ ngày 5 tháng 1 năm 1979 .

Phán quyết tài quan trọng:

Trước hết ủy ban trọng tài cho rằng lý do duy nhất mà hàng không thuộc quyền sở hữu của người mua Cô-oét, người mở tín dụng thư, là họ đã xuất hiện từ lô hàng đó khi hàng đến nơi và giấy chứng nhận y tế cũng đã được cấp.

Vấn đề cần giải quyết là việc xác định rằng trong điều kiện tình huống ” hàng hóa đã được nhận bởi người mở tín dụng thư ” đã được thỏa mãn hay chưa.

Ủy ban tài khoản quan trọng định nghĩa chất lượng thư tín hiệu không xóa ngang và cách mà người ta phải hiểu nó như sau:

  • Một tín hiệu thư không thể xóa ngang là một cam kết chắc chắn của ngân hàng mở tín hiệu thư rằng ngân hàng sẽ thanh toán nếu điều kiện của tín hiệu được thỏa mãn, nếu tín hiệu thư đó được sử dụng để thanh toán ( Điều 3 Quy tắc và Thực hiện chứng chỉ tín dụng hệ thống nhất).
  • Bản chất của tín hiệu thư không xóa ngang là người dùng lợi ích chắc chắn sẽ được thanh toán nếu chứng chỉ xuất xứ đúng.
  • Một cơ sở đặc tính của chứng chỉ tín dụng là định thức tính toán của nó. Các chứng từ được xuất ra chỉ có thể là sai hoặc không đúng. Fuzzisation ở đây không được chấp nhận.
  • Một chứng chỉ tín hiệu không được hiểu theo bất kỳ luật nào của quốc gia mà các bên không có thỏa thuận mà phải hiểu theo các thông tin được áp dụng cho các đối tượng trong thương mại quốc tế.
  • Một đặc tính nữa của tín hiệu thư là công việc thanh toán bằng chứng chỉ tín hiệu phương thức không phụ thuộc vào ý muốn quản lý của các bên. Chỉ cần các điều kiện trong tín hiệu thư được thỏa mãn và người được hưởng lợi từ chứng chỉ xuất khẩu đúng, thì công việc thanh toán sẽ được thực hiện.

Đơn lập luận trong trường hợp này, hàng giao không được người mở tín dụng chấp nhận, điều kiện ” hàng đã được nhận bởi người mở tín dụng ” đã không được thỏa mãn. Nói một cách khác biệt về tín hiệu thư có được thanh toán hoặc không phụ thuộc vào thiện chí của người mở tín dụng thư. Việc hiểu điều kiện ” hàng được nhận bởi người mở tín dụng ” như vậy mâu thuẫn với mục tiêu của thư tín hiệu chứng từ theo đó công việc thanh toán không được phụ thuộc vào ý kiến ​​của người mở tín dụng, vì điều that mean is the certificate of signal from not an TOÀN cho người hưởng lợi.

By vậy ủy ban tài chính quan trọng cho rằng điều kiện ” hàng được nhận bởi người mở tín dụng thư ” cũng cần phải được hiểu ở cả nghĩa là người mở tín dụng có thể được nhận hàng nếu anh ta muốn (vì trên thực tế hàng đã đến nơi và người mua có đủ các điều kiện để nhận hàng). Như thế mới điều kiện có nghĩa và chấp nhận được trong quốc tế thương mại.

Như vậy, sai đơn bị ràng buộc khi chuyển từ đơn nguyên toán thanh toán.

By vậy, Ủy ban trọng tài quyết định Nguyên đơn được hưởng số tiền là 38.122 USD.

Sau khi đưa ra quyết định khiếu nại, ủy ban trọng tài tiếp tục đến mức lãi suất hàng năm 13% tính từ tháng 2 năm 1979.

Đơn nguyên yêu cầu lãi suất là 13% / năm tính từ ngày 1 tháng 12 năm 1979. Đơn không phản hồi yêu cầu này bởi vì công việc thanh toán đã không được thực hiện vào ngày định và mức lãi suất mà Nguyên đơn yêu cầu request in the timeout on also nothing is vô lý trong thương mại quốc tế. Vì thế, ban tổ chức đồng ý kiến ​​với mức bình luận chung.

Bài viết Tư Vấn Hợp Đồng