LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Tôi ở quận 7, có sở hữu diện tích đất ở 200 m2. Nay tôi dự định bán một phần diện tích 70 m2 cho người hàng xóm. Vật với diện tích này tôi có thể tách thửa để bán được không?

Theo Quyết định  số 19 của UBND Thành phố năm 2009 quy định về diện tích đất tối thiểu sau khi tách thửa thì điều kiện để tách thửa đối với đất ở khu vực quận 7 được quy định như sau:

  • Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại, sau khi trừ lộ giới, diện tích tối thiểu ở quận 7 đối với đất chưa có nhà là 80m2 và chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 5m và đối với đất có nhà 50m2 và chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 4m trừ các trường hợp không được tách thửa theo quy định của pháp luật.

Như vậy, bạn muốn tách thửa đất 70 m2 là chưa đủ diện tích tối thiểu để được tách thửa đối với đất ở chưa có nhà.

Hỏi đáp Nhà Đất