LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Tôi nghi ngờ kết quả giám định về dấu văn tay trên hung khi gây án là giả vậy tôi có quyền được yêu cầu giám định lại không?

Trong trường hợp này bạn có quyền yêu cầu giám định lại vì bạn nghi ngờ kết quả giám định. Bạn phải làm đơn yêu cầu theo quy định của pháp luật. Việc giám định lại phải do cơ quan giám định khác tiến hành. Việc giám định lại được tiến hành theo thủ tục chung.

Hỏi đáp Hình Sự