LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Tôi muốn được cấp hộ chiếu ngoại giao thì cần chuẩn bị những gì?

Hồ sơ nộp tại Cục Lãnh sự – Bộ Ngoại giao hoặc tại cơ quan Ngoại vụ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định của Bộ Ngoại giao.

Hồ sơ bao gồm:

  • Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu theo mẫu quy định;
  • Văn bản của cơ quan có thẩm quyền nêu tại khoản 1 Điều 32 Nghị định 136/2007/NĐ-CP về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam về việc cử hoặc quyết định cho ra nước ngoài;
  • Bản sao giấy khai sinh nếu người đề nghị cấp hộ chiếu dưới 14 tuổi;
  • Giấy tờ chứng minh thuộc diện cùng đi theo hoặc đi thăm nếu người đề nghị cấp hộ chiếu thuộc diện

Thời hạn xem xét cấp hộ chiếu: cơ quan cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trả kết quả cho người đề nghị trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

Hỏi đáp Giấy Phép