LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Tôi muốn được biết lệ phí để cấp các loại giấy tờ xuất nhập cảnh được quy định như thế nào?

Theo quy định tại Thông tư 190/2012/TT-BTC về  quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.
le-phi-giay-to-xuat-nhap-canh

Hỏi đáp Giấy Phép