LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Tôi mở công ty TNHH 2 thành viên trở lên do tôi đứng tên giám đốc và chủ tịch HĐQT. Nếu tôi bận việc phải ra nước ngoài 6 tháng, khi trở về tôi có được tiếp tục điều hành công ty và vốn góp của tôi có bị ảnh hưởng gì?

Khi xuất cảnh, nếu công ty do bạn làm giám đốc và chủ tịch hội đồng quản trị vẫn còn tối thiểu 2 thành viên (không kể bạn) thì công ty vẫn được tiếp tục hoạt động. Trong trường hợp này, nếu bạn không chuyển nhượng.

Nếu bạn xuất cảnh có thời hạn mà không làm thủ tục chuyển nhượng vốn cho người khác thì bạn vẫn là thành viên của công ty, vẫn được phép kinh doanh tiếp trong công ty, vẫn được hưởng lợi nhuận của công ty tương đương với phần góp vốn. Phần vốn của bạn góp vào công ty vẫn thuộc quyền sở hữu của bạn.

Hỏi đáp Doanh Nghiệp