LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Tôi là một công chức. Nay, tôi muốn góp vốn với mấy người bạn để thành lập công ty kinh doanh về máy vi tính có được không? Hoặc tôi muốn đứng tên thành lập doanh nghiệp có được không? Nếu được, thì xin cho biết các thủ tục cụ thể?

Căn cứ Luật cán bộ công chức, Điều 18 Luật Doanh nghiệp quy định về quyền góp vốn:

  • Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình.
  • Các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Đối với trường hợp của bạn, vì bạn là công chức, nên theo Luật cán bộ công chức và những điều Luật doanh nghiệp,  bạn không thể tham gia góp vốn và thành lập doanh nghiệp.

Hỏi đáp Doanh Nghiệp