LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Tôi là công dân Việt Nam đang ở nước ngoài tôi muốn cấp hộ chiếu thì phải nộp ở đâu?

Công dân Việt Nam đang ở nước ngoài đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông thì nộp hồ sơ tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Hồ sơ gồm: 

  • Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu theo mẫu quy định.
  • Giấy tờ chứng minh có quốc tịch Việt Nam.

Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trả kết quả cho người đề nghị trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

Hỏi đáp Giấy Phép