LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Tôi đang là người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ tranh chấp giữa H và K, tôi muốn xuất cảnh được không?

Bạn đang thuộc đối tượng chưa được xuất cảnh “đang chờ để giải quyết tranh chấp về dân sự, kinh tế”, do đó bạn chưa được xuất cảnh đến khi giải quyết xong vụ tranh chấp trên.

Hỏi đáp Giấy Phép