LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Tôi đã nhập cảnh vào Việt Nam và đã đăng ký mục đích cư trú tại Việt Nam là du lịch nhưng giờ tôi muốn ở lại Việt Nam để học tập thì có được không?

Theo quy định của pháp luật thì khi người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam phải đăng ký mục đích, thời hạn và địa chỉ cư trú tại Việt Nam và phải hoạt động đúng mục đích đã đăng ký, theo đó bạn sẽ được tạm trú  tại Việt Nam.

Trong trường hợp này bạn phải làm thủ tục tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an về chuyển đổi mục đích tạm trú đã đăng ký.

Hỏi đáp Giấy Phép