LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Tôi có sở hữu một căn nhà và đang cho người khác thuê giá 6 triệu đồng một tháng, thời hạn cho thuê 2 năm. Việc cho thuê của tôi có cần phải lập Hợp đồng công chứng không?

Điều 492 của Bộ luật Dân sự 2005 quy định Hợp đồng cho thuê nhà như sau: hình thức hợp đồng thuê nhà ở phải được lập thành văn bản, nếu thời hạn thuê từ 6 tháng trở lên thì phải có công chứng hoặc chứng thực và phải đăng ký, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Như vậy, việc bạn cho thuê nhà thời hạn trên 6 tháng thì phải lập Hợp đồng và công chứng theo đúng quy định.

Hỏi đáp Dân Sự