LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Tôi có người quen là Việt kiều Úc đang là giám đốc một công ty hoạt động ở Canada từ năm 1998. Nay, người bạn này có ý định về Việt Nam mở văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh để đầu tư, làm ăn tại Việt Nam có được không?

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam như sau:

  • Thương nhân nước ngoài được thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh của mình tại Việt Nam theo cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
  • Một thương nhân nước ngoài không được thành lập nhiều hơn một Văn phòng đại diện hoặc Chi nhánh có cùng tên gọi trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đối chiếu với các quy định nêu trên, trường hợp của bạn, công ty của bạn đã được thành lập hợp pháp tại Úc và đã hoạt động tại Canada từ năm 1998, thì công ty của bạn có đủ điều kiện để được mở văn phòng đại diện tại Việt Nam. Nếu bạn có nhu cầu mở văn phòng đại diện của công ty tại Việt nam, bạn có thể liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở Việt Nam để mở văn phòng đại diện.

Để được hướng dẫn cụ thể việc thành lập văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh, bạn có thể liên hệ với Uỷ ban về người Việt nam ở nước ngoài TP. Hồ Chí Minh hoặc Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh để được giúp đỡ cụ thể.

Hỏi đáp Doanh Nghiệp