LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Tôi có một số vàng chưa sử dụng đến nên dự định sẽ cho người quen vay. Vậy việc cho vay bằng vàng được pháp luật quy định như thế nào?

Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Tổ chức, cá nhân cũng chịu một số hạn chế về giao dịch bằng vàng như:

  • Chỉ được thực hiện việc mua bán vàng miếng tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.
  • Cấm mang theo vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh của cá nhân vượt mức quy định không có giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp.
  • Cấm sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán.

Ngoài những hạn chế trên, thì chưa có quy định nào cấm việc cho vay bằng vàng giữa cá nhân với cá nhân.

Hỏi đáp Dân Sự