LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Tôi có một căn nhà do bố mẹ cho, sổ đỏ và nhà mang tên bố mẹ, tôi muốn dùng căn nhà này góp vốn cùng với vài thành viên để thành lập công ty TNHH. Vậy để có giá trị pháp lý khi góp vốn, tôi phải làm những thủ tục cần thiết gì?

Để được đem căn nhà vào làm tài sản góp vốn thành lập công ty thì bạn phải chứng minh là mình có quyền sở hữu trên căn nhà đó. Do căn nhà của bạn vẫn còn đứng tên ba mẹ của bạn, bạn phải làm thủ tục chuyển đổi qua cho bạn sở hữu bằng hình thức tặng cho được lập Hợp đồng có công chứng, sau đó bạn đi trước bạ, đăng bộ tài sản này sang tên bạn.

Hỏi đáp Doanh Nghiệp