LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Tôi có cho người quen mượn một số tiền, chúng tôi có làm giấy tay với nhau. Vậy khi có tranh chấp xảy ra thì hợp đồng làm bằng tay của tôi có hiệu lực không?

Hợp đồng vay tiền là một trong các loại hợp đồng dân sự. Pháp luật quy định hợp đồng dân sự có thể văn bản, lời nói hoặc hành vi nhất định. Trong trường hợp pháp luật quy định bắt buộc hợp đồng phải tuân theo hình thức nhất định thì hợp đồng mới phải tuân theo quy định đó.

Theo đó Hợp đồng vay tiền pháp luật không quy định bắt buộc phải công chứng, chứng thực. Chỉ cần hợp đồng thể hiện bằng lời nói, văn bản hoặc hành vi nhất định là cũng có thể có hiệu lực pháp luật.

Hỏi đáp Dân Sự