LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Tôi có cho bà A mượn một số tiền, nay đến hạn thanh toán mà bà A không trả. Biết hoàn cảnh bà khó khăn nên tôi có gia hạn thêm thời gian trả nợ cho bà A. Nay đã quá thời gian gia hạn trả nợ mà bà A vẫn tiếp tục không thanh toán. Tôi phải làm gì để bà A thanh toán tiền cho tôi?

Thứ nhất, bạn có thể gia hạn thêm thời gian và tùy theo điều kiện hoàn cảnh của bà A, để thuyết phục bà A trả tiền;

Thứ hai, nếu nhận thấy bà A vẫn không có thiện chí thanh toán, bạn có thể khởi kiện ra Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bà A thanh toán tiền vay và tiền lãi vay cho bạn.

Hỏi đáp Dân Sự