LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Tôi bị H đánh bị thương 8%, H bị khởi tố theo Khoản 1 Điều 104 Bộ luật hình sư, tôi với H có thỏa thuận là H sẽ đền cho tôi 50 triệu thì tôi sẽ rút yêu cầu khởi tố vụ án hình sự, tôi đã đồng ý và rút yêu cầu khởi tố. Tuy nhiên, H lại không có đưa tiền cho tôi theo đúng thỏa thuận. Vậy tôi có quyền yêu cầu khởi tố lại H không?

Trong trường hợp này, pháp luật đã trao cho bạn cái quyền được tự bảo vệ mình bằng cách cho bạn quyền rút đơn yêu cầu khởi  tố vụ án hình sự trên sự thỏa thuận bình đẳng và tự nguyện. Việc thực hiện thỏa thuận này như thế nào là do sự thỏa thuận giữa bạn và H.

Pháp luật tố tụng hình sự cũng quy định rõ, người bị hại đã rút yêu cầu khởi tố thì không có quyền yêu cầu lại, trừ trường hợp rút yêu cầu do bị ép buộc, cưỡng bức.

Như vậy trong trường hợp này bạn không có quyền yêu cầu khởi tố lại.

Hỏi đáp Hình Sự