LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Tôi bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, vậy mỗi lần tôi muốn ra khỏi địa phương đều phải xin phép hết sao?

Khi bạn bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú thì khi muốn rời địa phương bạn phải có lý do chính đáng và phải được sự đồng ý của chính quyền xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú, đồng thời phải có giấy phép của cơ quan đã áp dụng biện pháp đó.

Hỏi đáp Hình Sự