LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Tòa án quyết định giao con chưa thành niên cho mẹ nuôi nhưng chồng cố tình giấu con thì phải làm gì để được trực tiếp nuôi con?

Chấp hành viên phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức chính trị – xã hội tại địa phương thuyết phục người có nghĩa vụ tự nguyện giao con cho người được giao trực tiếp nuôi dưỡng con.

Người được Tòa án quyết định giao con trực tiếp nuôi dưỡng làm đơn gửi cơ quan Thi hành án đề nghị Thi hành án giao con.

Chấp hành viên của cơ quan thi hành án ra quyết định buộc giao con cho người được giao nuôi dưỡng theo bản án, quyết định.

Nếu người có nghĩa vụ giao con không giao con cho người trực tiếp nuôi dưỡng thì Chấp hành viên ra quyết định xử phạt tiền và ấn định thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định phạt tiền để người đó giao con cho người được giao trực tiếp nuôi dưỡng.

Hết thời hạn đã ấn định mà người đó không thực hiện thì Chấp hành viên tiến hành cưỡng chế buộc giao người chưa thành niên hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự về tội không chấp hành án.

Hỏi đáp Ly Hôn