LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Năm 2010, chúng tôi gồm 3 người bạn cùng góp vốn thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên, với vốn điều lệ ghi trong hồ sơ là 2 tỷ đồng. Chúng tôi góp vốn làm nhiều lần và đến nay đã góp được hơn 1 tỷ. Do nhận thấy công ty không cần nhiều vốn nên chúng tôi tạm ngưng việc góp vốn. Hỏi chúng tôi có cần thực hiện thủ tục gì không, nếu không thì có bị xử lý gì không?

Luật doanh nghiệp quy định các thành viên công ty TNHH phải góp vốn đầy đủ và đúng hạn như đã cam kết. Việc không góp đủ và đúng hạn phải được người đại diện theo pháp luật của công ty thông báo bằng văn bản đến cơ quan đăng ký kinh doanh (ở đây là phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh) trong thời hạn 30 ngày, kể từ thời điểm cam kết góp vốn.

Nếu thực tế hoạt động của công ty không cần phải có số vốn điều lệ lớn như đã đăng ký ban đầu thì giải quyết như sau: người đại diện theo pháp luật của công ty có văn bản gửi cơ quan chức năng trình bày sự việc và cam kết lộ trình góp vốn; hoặc hội đồng thành viên công ty có thể ra quyết định giảm vốn điều lệ, sau đó gửi kèm quyết định này, bảng cân đối tài sản của công ty tại thời điểm giảm vốn cùng với văn bản thông báo giảm vốn đến phòng đăng ký kinh doanh.

Nếu công ty không góp đủ vốn theo đúng lộ trình và cũng không thông báo với cơ quan có thẩm quyền thì có thể bị xử phạt vì đăng ký vốn đầu tư không đúng sự thật

Hỏi đáp Doanh Nghiệp