LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Thủ tục đề nghị tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù do bệnh nặng

Theo quy định của pháp luật về thi hành án và thông tư liên tịch số 02/2006/ của Bộ Công an- Tòa án nhân dân tối cao- Viện kiểm sát nhân dân Tối cao- Bộ Quốc phòng- Bộ Y tế về tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù đối với người đang chấp hành hình phạt tù bị bệnh nặng thì hồ sơ đề nghị tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù đối với người đang chấp hành hình phạt tù bị bệnh nặng bao gồm:

  • Bản sao bản án hoặc bản sao trích lục bản án hình sự.
  • Kết luận của bệnh viện cấp tỉnh trở lên về tình trạng bệnh tật. Đối với người bị nhiễm HIV chuyển sang giai đoạn AIDS thì chỉ cần kết quả xét nghiệm nhiễm HIV theo quy định của Bộ Y tế và trong hồ sơ bệnh án phải xác định rõ là đang có các nhiễm trùng cơ hội và có tiên lượng xấu.
  • Văn bản đề nghị tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù cho người bị bệnh nặng của Ban giám thị trại giam.
  • Ý kiến thẩm định của cơ quan có thẩm quyền gồm:
    1. Ban giám thị trại giam thuộc Bộ Công an lập hồ sơ đề nghị tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù đối với người bị bệnh nặng mà trại giam đang quản lý, giáo dục và trường giáo dưỡng xem xét, thẩm định.
    2. Ban giám thị trại tạm giam Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập hồ sơ đề nghị tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù bị bệnh nặng tại phân trại quản lý phạm nhân trong trại giam rồi chuyển hồ sơ đó cho Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xem xét, thẩm định.
    3. Trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù, cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm định. Sau khi có ý kiến thẩm định của cơ quan có thẩm quyền, ban giám thị trại giam, trại tạm giam phải hoàn chỉnh hồ sơ và chuyển đến Toà án cấp tỉnh nơi người đang chấp hành hình phạt tù bị bệnh nặng, đồng thời gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp với Toà án đó để thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật.
Hỏi đáp Hình Sự