LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Thời hạn khai tử và người có trách nhiệm khai tử?

  • Thời hạn: Là 15 ngày, kể từ ngày chết,
  • Trách nhiệm khai tử: Thân nhân của người chết có trách nhiệm đi khai tử; nếu người chết không có thân nhân, thì chủ nhà hoặc người có trách nhiệm của cơ quan, đơn vị tổ chức, nơi người đó cư trú hoặc công tác trước khi chết đi khai tử.
Hỏi đáp Dân Sự