LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Thế nào là vốn pháp định? Ngành nghề kinh doanh nào cần có vốn pháp định?

Theo quy định của pháp luật thì vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có để thành lập doanh nghiệp hoặc bổ sung hoạt động kinh doanh.

Danh mục ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định bao gồm:

 • Tổ chức tín dụng:
  1. Ngân hàng thương mại cổ phần: 1000 tỷ đồng.
  2. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 15 triệu USD.
 • Quỹ tín dụng nhân dân:
  1. Quỹ tín dụng nhân dân trung ương: 1000 tỷ đồng.
  2. Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở: 0.1 tỷ đồng.
 • Tổ chức tín dụng phi ngân hàng:
  1. Công ty tài chính: 300 tỷ đồng.
  2. Công ty cho thuê tài chính: 100 tỷ đồng.
 • Kinh doanh bất động sản: 6 tỷ đồng.
 • Dịch vụ đòi nợ: 2 tỷ đồng (không được kinh doanh các ngành, nghề và dịch vụ khác ngoài Dịch vụ bảo vệ).
 • Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài: 5 tỷ đồng.
 • Kinh doanh cảng hàng không:
  1. Kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế: 100 tỷ đồng.
  2. Kinh doanh tại cảng hàng không nội địa: 30 tỷ đồng.
 • Cung cấp dịch vụ hàng không mà không phải là doanh nghiệp cảng hàng không:
  1. Kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế: 30 tỷ đồng.
  2. Kinh doanh tại cảng hàng không nội địa: 10 tỷ đồng.
 • Kinh doanh vận chuyển hàng không:
  1. Vận chuyển hàng không quốc tế:
   1. Khai thác từ 1 đến 10 tàu bay: 500 tỷ đồng.
   2. Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay: 800 tỷ đồng.
   3. Khai thác trên 30 tàu bay: 1000 tỷ đồng.
  2. Vận chuyển hàng không nội địa:
   1. Khai thác từ 1 đến 10 tàu bay: 200 tỷ đồng.
   2. Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay: 400 tỷ đồng.
   3. Khai thác trên 30 tàu bay: 500 tỷ đồng.
 • Kinh doanh hàng không chung: 50 tỷ đồng.
Hỏi đáp Doanh Nghiệp