LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Tại phiên tòa, sau khi chủ tọa phiên tòa phổ biến quyền và nghĩa vụ của những người tham gia tố tụng, Xuân ( bị cáo, 15 tuổi, phạm tội giết người) từ chối luật sư Nguyễn L vì cho rằng luật sư L còn quá trẻ, không có khả năng bào chữa cho mình. Tuy nhiên, người đại diện hợp pháp của Xuân không đồng ý với ý kiến của Xuân và yêu cầu luật sự tiếp tục bào chữa cho Xuân. Trường hợp này, Tòa án có chấp nhận việc từ chối luật sư của Xuân hay không?

Trong trường hợp này Tòa án sẽ chấp nhận việc từ chối luật sư của Xuân, vì Xuân phạm tội giết người có mức khung hình phạt cao nhất và bắt buộc phải có người bào chữa.

Người bào chữa do bị cáo hoặc người đại diện hợp pháp của bị cáo lựa chọn, nên họ có quyền thay đổi, việc Xuân không đồng ý là hợp lý vì việc bào bào chữa này có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của Xuân.

Hỏi đáp Hình Sự