LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Sau bao nhiêu ngày người bệnh có thẻ BHYT nhận được tiền thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo hình thức thanh toán trực tiếp?

Thời hạn thanh toán chi phí trực tiếp cho người bệnh có thẻ BHYT được quy định như sau (Điều 19, Thông tư 09):

  1. Trong thời hạn 40 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán của người tham gia BHYT khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, thành phố.
  2. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán của người tham gia BHYT khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế của tỉnh khác và khám bệnh, chữa bệnh ở nước ngoài, BHXH có trách nhiệm thẩm định và thanh toán cho người bệnh.
Hỏi đáp Lao Động