0001-1-4-1024x961

LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG KHI CHỌN DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI LUẬT VẠN TÍN

  1. Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp với mô hình kinh doanh, mục tiêu kinh doanh;
  1. Tư vấn các nội dung đăng ký doanh nghiệp: tra cứu tên doanh nghiệp, vốn điều lệ, trụ sở (tư vấn hoặc soạn thảo hợp đồng thuê trụ sở)
  1. Tư vấn về người đại diện pháp luật, thành viên góp vốn/ cổ đông, tỷ lệ góp vốn, tỷ lệ góp vốn điều hành, kiểm soát doanh nghiệp.
  2. Tư vấn mức vốn góp, tài sản góp vốn, hình thức góp vốn, sổ sách ghi nhận góp vốn.
  1. Soạn thảo hồ sơ xin thành lập doanh nghiệp
  2. Đại diện khách hàng nộp hồ sơ xin thành lập doanh nghiệp
  3. Đại diện nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế cho doanh nghiệp
  4. Tư vấn và cung cấp các mẫu văn bản trong quản lý điều hành doanh nghiệp: sổ góp vốn, sổ cổ đông, Biên bản họp, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Quyết định của Hội đồng thành viên, Quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Kế toán trưởng, Thoả thuận hợp tác góp vốn, Hợp đồng thoả thuận của các cổ đông…
  5. Tư vấn và cung cấp các mẫu hợp đồng phù hợp theo hoạt động kinh doanh mua bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp
  6. Tư vấn và cung cấp các biểu mẫu và quy trình thuê mướn lao động: hợp đồng lao động, hợp đồng thử việc, hợp đồng cộng tác viên, Nội quy lao động.