LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

PHỤ LỤC II-3- THÔNG BÁO THAY ĐỔI CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NGHIỆP

Dưới đây là mẫu đơn được ban hành năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến ​​luật trước khi thực hiện.

>> TAI MẪU TẠI ĐÂY: Phụ lục II-3 – Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân 

Phụ lục II-3 - Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhânpng_Page1 Phụ lục II-3 - Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhânpng_Page2 Phụ lục II-3 - Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhânpng_Page3

Biểu mẫu Thành Lập Doanh Nghiệp