LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

PHỤ LỤC II- 7- THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CN, VPĐD, ĐĐKD

Dưới  đây là đơn mẫu được ban hành năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến ​​luật sư trước khi thực hiện.

>>TẢI MẪU TẠI ĐÂY: Phụ lục II-7 – Thông báo đăng ký hoạt động CN, VPĐD, ĐĐKD

pl71 pl7-2

pl7-03

0004

0005 0006

Biểu mẫu Thành Lập Doanh Nghiệp