LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

PHỤ LỤC II-6- THÔNG BÁO CHO THUÊ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Dưới  đây là đơn mẫu được ban hành năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến ​​luật sư trước khi thực hiện

>>>TẢI MẪU TẠI ĐÂY: Phụ lục II-6 – Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhânpl II-61 PL II-6-2

Biểu mẫu Thành Lập Doanh Nghiệp