LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

PHỤ LỤC II-5- THÔNG BÁO BỔ SUNG, CẬP NHẬT THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Dưới đây là mẫu đơn được ban hành năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến ​​luật trước khi thực hiện.

>> TAI MẪU ĐÂY:  Phụ lục II-5 – Bổ sung thông báo, cập nhật thông tin đăng ký DN, đơn vị trực thuộc

plI-5

Biểu mẫu Thành Lập Doanh Nghiệp