LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

PHỤ LỤC II-4- THÔNG BÁO THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH MTV

Dưới  đây là đơn mẫu được ban hành năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến ​​luật sư trước khi thực hiện.

>>TẢI MẪU TẠI ĐÂY: Phụ lục II-4 – Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH MTV

Phụ lục II-4 - Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH MTVpng_Page1 Phụ lục II-4 - Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH MTVpng_Page2 Phụ lục II-4 - Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH MTVpng_Page3

Biểu mẫu Thành Lập Doanh Nghiệp