LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

PHỤ LỤC II- 21- THÔNG BÁO CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH, VPĐD Ở NƯỚC NGOÀI

Dưới đây là mẫu đơn được ban hành năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu các quy tắc liên kết hoặc tham khảo ý kiến ​​luật trước khi thực hiện.

>> TAI MẪU TÂY BAN NHA:  Phụ lục II-21 – CN hoạt động thông báo, VPĐD ở ngoài nước

 0001 0002

Biểu mẫu Thành Lập Doanh Nghiệp