LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

PHỤ LỤC II- 19- THÔNG BÁO TẠM NGỪNG TIẾP TỤC KINH DOANH TRƯỚC THỜI HẠN

Dưới đây là mẫu đơn được ban hành năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến ​​luật trước khi thực hiện.

>>TẢI MẪU TẠI ĐÂY:Phụ lục II-19 – Thông báo tạm ngừng, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn

0001 0002 0003

Biểu mẫu Thành Lập Doanh Nghiệp