LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Ông ngoại tôi mất để lại căn nhà tại TP. Hồ Chí Minh, nhưng các dì và cậu tôi không thống nhất để ai đứng tên trên “giấy hồng”. Nên chúng tôi dự định sẽ để tất cả đất đứng tên bà ngoại tôi. Vậy bà ngoại tôi có đứng tên trên đất được không? Bà tôi năm nay 70 tuổi và vẫn còn minh mẫn.

Điều 5 Quyết định 54 ngày 30-3-2007 của UBND TP.HCM không quy định về độ tuổi tối đa của người được cấp “giấy hồng”. Vì vậy, bà ngoại của bạn vẫn được đại diện đứng tên trên “giấy hồng” của căn nhà nêu trên. Nếu bà lớn tuổi, không tiện đi lại để nộp hồ sơ thì bà có thể ủy quyền cho người khác đi thay. Hợp đồng ủy quyền có thể làm tại UBND cấp quận hoặc tại các cơ quan công chứng.

Hỏi đáp Nhà Đất