LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

NSDLĐ phải xử lý như thế nào trong trường hợp NLĐ không phản hồi về thông báo của NSDLÐ về kết quả của việc làm thử?

Theo quy định của pháp luật lao động, NSDLĐ có nghĩa vụ thông báo kết quả về việc làm thử của NLĐ trong thời gian thử việc như sau:

(Điều 27 Bộ luật Lao động và Điều 7 Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015.)

– Thông báo trong thời hạn 03 ngày trước khi kết thúc thời gian thử việc của NLĐ đối với NLĐ mà có trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên (thời gian thử việc tối đa là 60 ngày) hoặc đối với NLĐ có trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ (thời gian thử việc tối đa là 30 ngày); hoặc

– Thông báo vào ngày cuối cùng khi kết thúc thời gian thử việc đối với NLÐ thử việc có thời hạn thử việc không quá 06 ngày làm việc. Nếu công việc làm thử đạt yêu cầu thì khi kết thúc thời gian thử việc, NSDLĐ phải giao kết HĐLĐ với NLĐ. Như vậy, trước tiên, NSDLĐ có nghĩa vụ phải tuân thủ thời hạn thông báo cho NLĐ biết kết quả công việc đã làm thử trong thời hạn như trên.

Về phía NLĐ, pháp luật lao động hiện hành không có. định về thời hạn bắt buộc mà NLĐ phải phản hồi thông báo về kết quả thử việc đạt yêu cầu của NSDLĐ. Về nguyên tắc, NLĐ chỉ phải phản hồi ý kiến của họ không muộn hơn ngày cuối cùng của thời hạn thử việc về việc có đồng ý giao kết HĐLĐ với NSDLĐ hay không.

Giả định trong trường hợp NSDLĐ đã thực hiện thông báo kết quả thử việc đạt yêu cầu đến NLĐ 03 ngày trước khi kết thúc thời hạn thử việc, thì NSDLÐ có thể phải đợi phản hồi của NLĐ đến thời điểm kết thúc thời gian thử việc để đưa ra hướng giải quyết tại thời điểm hết thời gian thử việc. Cụ thể như sau:

  • Trong trường hợp NLĐ đồng ý ký HĐLĐ, NSDLĐ và NLĐ sẽ tiến hành giao kết HĐLÐ;
  • Trong trường hợp NLĐ không đồng ý giao kết HĐLĐ, NSDLĐ nên tiến hành lập thỏa thuận về chấm dứt thời gian thử việc và NLĐ không tiếp tục làm việc để tránh rủi ro liên quan đến việc NLĐ khiếu nại NSDLĐ không ký kết HĐLĐ sau khi kết thúc thời gian thử việc.

Tuy nhiên, nếu sau khi kết thúc thời hạn thử việc, mà NLĐ vẫn không chịu phản hồi về việc có ký HĐLĐ hay không nhưng vẫn tiếp tục đi làm thì trường hợp này HĐLÐ chưa được giao kết vì lỗi của NLĐ nên quan hệ lao động giữa các bên coi như chưa được xác lập. Theo tham khảo ý kiến của chuyên viên Sở LĐTBXH Thành phố Hồ Chí Minh, nếu NSDLĐ có đầy đủ chứng cứ về việc đã nhắc nhở, thúc

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG đẩy, xúc tiến việc các bên phải giao kết HĐLĐ, NSDLĐ có thể yêu cầu cơ quan quản lý lao động địa phương có thẩm quyền và Tòa án giải quyết trên cơ sở cung cấp các tài liệu chứng minh NLÐ đã không thực hiện nghĩa vụ phản hồi đến NSDLĐ khi kết thúc thời gian thử việc (như thông báo kết quả thử việc đạt yêu cầu, thư nhắc nhở..) để có cơ sở chấm dứt việc giao kết HĐLĐ với NLĐ.

Hỏi đáp Lao Động