LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Những giấy tờ, tài liệu xác định quyền sở hữu của bên chuyển quyền cụ thể là những loại nào?

Khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân thuộc diện quy định tại Điều 43 Nghị định số 71/2010/ NĐ-CP thì ngoài các giấy tờ chứng minh việc tạo ;ập nhà ở hợp pháp theo quy định của pháp luật về cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hộ gia đình, cá nhân còn phải có thêm các giấy tờ quy định sau đây:

  • Đối với nhà ở riêng lẻ thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 71/2010/ NĐ-CP thì phải có bản sao Giấy phép xây dựng ( đối với trường hợp xây dựng nhà ở phải có Giấy phép xây dựng) và bản sao Giấy chứng nhận đảm bảo an toàn chịu lực do đơn vị có chức năng cấp theo quy định của pháp luật về xây dựng.
  • Đối với trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu cho từng căn hộ trong nhà ở riêng lẻ thuộc diện quy định tại khoản 3 điều 43 Nghị định số 71/2010/ NĐ-CP thì phải có bản sao giấy phép xây dựng nhà ở đó ( đối với trường hợp xây dựng nhà ở phải có giấy phép xây dựng) kèm theo các bản vẽ; bản vẽ mặt bằng của từng tầng căn hộ do chủ nhà tự đo vẽ hoặc thuê tổ chức có chức năng về đo vẽ thực hiện đo vẽ. Trong trường hợp do chủ nhà tự đo vẽ thì cơ quancap61 giấy chứng nhận phải tổ chức kiểm tra về diện tích tối thiểu từng căn hộ, phần diện tích sử dụng chung diện tích sử dụng riêng theo quy định tại khoản 3 điều 43 Nghị định số 71/2010/ NĐ-CP( Điều 9 thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01.09.2010 của Bộ xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của nghị định số 71/2010/NĐ-CP).
Hỏi đáp Nhà Đất