LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Những căn cứ xác lập quyền sở hữu nhà ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài?

Về cơ bản, quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của người  Việt Nam định cư  ở nước ngoài cũng được xác lập trên cơ sở pháp luật Việt Nam về căn cứ xác lập quyền sở hữu nói chung, được quy định tại Điều 170 Bộ luật dân sự 2005 và từ căn cứ xác lập quyền sở hữu nhà ở là việc có nhà ở được tạo lập hợp pháp thông qua việc đầu tư xây dựng, mua bán, tặng cho, thừa kế, đổi nhà ở và các hình thức khác theo quy định của pháp luật, được quy định tại khoản 2 Điều 10 Luật nhà ở hiện hành.

Từ những quy định của pháp luật, xuất phát từ thực tế liên quan đến người  Việt Nam định cư  ở nước ngoài, quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của đối tượng này thường được xác lập theo những căn cứ sau đây:

  • Từ việc mua bán nhà ở.
  • Từ việc tặng cho nhà ở.
  • Từ việc thừa kế nhà ở.
Hỏi đáp Nhà Đất