LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Người có thẻ BHYT khi đi công tác hoặc tạm trú ở địa phương khác thì khám chữa bệnh ở cơ sở y tế nào để được hưởng quyền lợi? Các thủ tục cần thiết là gì?

Người có thẻ BHYT đi khám bệnh, chữa bệnh mà không phải trong tình trạng cấp cứu khi đi công tác, khi làm việc lưu động hoặc đến tạm trú tại địa phương khác thì được khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở y tế tương đương với cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ:

  • Phải xuất trình thẻ BHYT.
  • Giấy tờ tùy thân có ảnh (nếu thẻ BHYT không có ảnh).
  • Giấy công tác hoặc giấy đăng ký tạm trú để được hưởng quyền lợi theo quy định. (Khoản 6, Điều 13, Thông tư số 09).
Hỏi đáp Lao Động