LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Ngày 8/8/2004, Toà án nhân dân thị xã Hà Đông mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án về hành vi đánh người của Hoàng Anh. Tại phiên toà, luật sư của Hoàng Anh vì bận công tác nên vắng mặt và có gửi trước bản bào chữa. Bị cáo Hoàng Anh đề nghị Hội đồng xét xử cho hoãn phiên toà vì phải có mặt luật sư bào chữa thì quyền lợi của bị cáo mới được đảm bảo. Đề nghị của Hoàng Anh có được chấp nhận hay không?

Trong trường hợp này thì đề nghị của Hoành Anh không được chấp nhận vì theo quy định của pháp luật Tố tụng hình sự thì người bào chữa có nghĩa vụ tham gia phiên tòa. Người bào chữa có thể gửi trước bản bào chữa cho Tòa án. Nếu người bào chữa vắng mặt Tòa án vẫn mở phiên tòa xét xử.

Như vậy, luật sư của Hoàng Anh đã gởi bản bào chữa rồi nên cứ căn cứ theo bản bào chữa đó mà bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Hoàng Anh.

Hỏi đáp Hình Sự